Je eigen energie opwekken door middel van zonnepanelen. Dat was de directe aanleiding om de stichting Duurzaam Heino op te richten. Met subsidie van de provincie Overijssel hebben 73 inwoners van Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem in 2011 en 2012 panelen op hun dak kunnen leggen.

Energie opwekken is de ene helft van het verhaal, energie besparen is minstens zo lonend. De gemeente, de provincie en de rijksoverheid hebben hiervoor meerdere instrumenten waar u als particuliere woningeigenaar gebruik van kunt maken. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Raalte

Duurzame opwek en aardgasvrij

De komende tijd besteden we veel aandacht aan de energietransitie voor Heino. In 2020 zijn hiervoor doelen opgesteld voor de opwek van duurzame energie en in 2021 is de warmtevisie van de gemeente Raalte opgesteld waarin wordt beschreven hoe Heino aardgasvrij gaat worden. Duurzaam Heino wil hier graag met dorpsgenoten aan werken.

Onder deze pagina staat de doelstelling die de gemeente voor Heino heeft vastgesteld voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Daaruit blijkt dat er circa 12 ha zonnepanelen op de daken en ook 19 ha aan zonnepark nodig is om de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 te halen.
Ook zijn er twee grote windmolens en twee bio-centrales nodig, komen die er niet (en die kans lijkt voorlopig niet heel groot) dan is er nog circa 60 ha aan zonnepark nodig. Met extra zonnepanelen alleen op daken van woningen en bedrijven komen we er dus niet helemaal, maar wel een heel eind!

Zonneparken zullen een belangrijke bijdrage gaan leveren. Daarvoor moeten geschikte locaties gevonden worden. Met dit thema is SDH op een aantal fronten actief:
-Betrokken bij de ontwikkeling van een zonnepark tussen de rondweg N 35 en het Bouwhuisbos. Lees meer ….
-Initiatiefnemer voor de oprichting van twee werkgroepen in Heino die mee gaan helpen om de doelstelling te realiseren : “Zon op dak” en “Kleine windmolens”. Lees meer ……