Stichting Duurzaam Heino heeft sinds 1 januari 2012 de ANBI-status en staat geregistreerd onder RSIN/fiscaalnummer 8505.88.509.
Bestuursleden van Stichting Duurzaam Heino ontvangen geen beloning.
Wij zijn bereikbaar via het contactformulier of via het email-adres info@duurzaamheino.nl.

Wilt u ons werk ondersteunen, dan is elke gift, gestort op Rabobank rekening nummer NL58 RABO 0132 1953 64 van Stichting Duurzaam Heino, zeer welkom. Voor meer informatie zie ook: www.anbi.nl. Een schenking is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Gewone giften mag u onder de volgende voorwaarden aftrekken:
  • De gift is gedaan aan een algemeen nut beogende instelling;
  • Indien u met schriftelijke stukken kunt aantonen dat u de gift daadwerkelijk hebt gedaan, bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften of kwitanties mag u de giften aftrekken als ‘gewone gift’;
  • De gift is hoger dan een bepaald bedrag, de drempel. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken tot een bepaald maximum;
  • Er stond geen tegenprestatie tegenover de gift.