Trio Investments heeft besloten de plannen voor een zonnepark langs de N35 voor onbepaalde tijd op te schorten.
Hieronder treft u de brief van Trio Investments aan geïnteresseerden:

Geachte geïnteresseerde in het Zonneproject Telgenbos,

Wij mailen u naar aanleiding van een recente ontwikkeling omtrent het zonneproject Telgenbos.
Tijdens onze kennismakingsgesprekken en ook tijdens de presentatie over het participatietraject kwam de vraag wat de aanpak van N35 voor het project zal gaan betekenen reeds naar voren. Initieel was dat voor ons moeilijk in te schatten omdat de plannen voor de N35 onvoldoende concreet waren. Inmiddels is hierover meer duidelijkheid gekomen.

De provincie neemt nu het standpunt in dat voor de N35 stroomweg 2×2 voldoende ruimte beschikbaar dient te blijven en deze ruimte niet kan worden ingenomen door andere nieuwe initiatieven. Welke ruimte precies nodig is en vrij moet blijven voor het ongelijkvloers maken van  de kruising, inclusief op- en afritten is nog niet bekend. Dit geldt ook voor de verbreding van de N35 naar een 2×2 weg. Er volgt nu een (lange) periode van verkenning en planuitwerking.

De gemeente heeft aangegeven veel belang te hebben bij de aanpak van de N35. Het doorzetten/meewerken aan initiatieven langs de N35 die de aanpak van de kruising op korte termijn en/of de verbreding op lange termijn kunnen frustreren acht de gemeente daarom niet gewenst. Daarom wil de gemeente tot er duidelijkheid bestaat over de concrete uitwerking van de plannen voor de N35 niet verder met ons initiatief voor het Zonneproject Telgenbos.

Wij zijn daarom genoodzaakt om de planontwikkeling voor het Zonneproject Telgenbos voor onbepaalde tijd op te schorten.
Wij vinden dit enorm jammer. Met het Zonneproject Telgenbos hoopten we een bijdrage te leveren aan de energietransitie in Heino én tegelijkertijd het Telgenbos de komende jaren op te knappen. Wij danken u voor uw interesse in het project, en de tijd en moeite die u heeft gestoken in het met ons meedenken.

Hopelijk kunnen we zodra dat mogelijk is toch weer verdere stappen zetten met het Zonneproject Telgenbos. Tot die tijd wensen wij u veel gezondheid toe.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens,

Gabriëlle Smith en Dick Spruitenburg
Projectmanagers Zonneproject Telgenbos

www.trioinvest.nl/heino