Privacy

SDH en privacy

(vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 september 2018)

 
De Stichting Duurzaam Heino (afgekort tot SDH) heeft ongeveer 150 donateurs, waarvan een aantal persoonlijke gegevens worden vastgelegd.
SDH gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de persoonlijke gegevens van haar donateurs en de bezoekers van de website.

 Om welke gegevens gaat het?

Van de donateurs wordt een register bijgehouden, waarin de volgende gegevens staan:
        Achternaam
        Voornaam of voorletters (indien bekend)
        Bankrekeningnummer
       Adres (straat, woonplaats, postcode)
        E-mailadres
        Machtigingsnummer (het nummer op het formulier waarop men zich aangemeld heeft als
“Vriend van SDH” en SDH gemachtigd heeft om jaarlijks te incasseren)
        Het jaarlijks te incasseren bedrag
        De aanleiding waarom iemand donateur geworden is (indien bekend)
        De datum waarop men donateur geworden is

 De gegevens worden bewaard op de computer van de penningmeester. Hiervan wordt regelmatig een back up op cd-rom of USB-stick gemaakt, die bij de secretaris van SDH ligt.

 Gebruik van de gegevens

Jaarlijks wordt de bijdrage van de donateurs geïnd door automatische incasso. Hiervoor worden de noodzakelijke gegevens aan de bank (Rabobank) verstrekt.
De gegevens kunnen gebruikt worden om de donateurs te informeren over onderwerpen die te maken hebben met duurzaamheid.

 De gegevens worden niet gebruikt om advertenties te verspreiden.

 De gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld.

Aanpassen gegevens en Afmelden als donateur

De donateur heeft te allen tijde het recht om de verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen.

Aanpassen van gegevens en afmelden kan door een e-mail te sturen aan ….

 Na beëindiging van het donateurschap worden de gegevens nog 3 jaar bewaard.

 Website

SDH heeft een eigen website. Bij bezoek aan de website worden geen cookies geplaatst.