Overige activiteiten die het vermelden waard zijn

Nieuwbouw Molenweg

De gemeente heeft het voornemen om een nieuwe woonwijk met circa 100 woningen te ontwikkelen aan de Molenweg in Heino. Aan het ontwikkelproces van de gemeente neemt Stichting Duurzaam Heino actief deel op het gebied van de duurzaamheidsaspecten. SDH  neemt deel aan de zogenoemde werkateliers die de gemeente organiseert voor omwonenden en potentiële bewoners van de nieuwe wijk. Aandachtspunten voor ons zijn, behalve al wettelijk geregelde aspecten in bijv. de bouwregelgeving op het gebied van energiebesparing, met name extra zaken waar de gemeente vanuit haar eigen beleid invulling aan zou kunnen (laten) geven zoals:                  
-Klimaatadaptief inrichten van de wijk : voldoende groen en water  (balans tussen groen, water en verharding/stenen);
-Energievoorziening : rekening houden met ontwikkelingen op het gebied van waterstof als alternatief voor het aardgas  en  toepassing van smartgrids voor de elektra-voorziening;
-Circulair bouwen
De duurzaamheidsaspecten krijgen op drie momenten in het proces een plaats. Te beginnen bij het stedenbouwkundig plan, vervolgens in het bestemmingsplan en daarna ook bij de kaveluitgifte.

Evenementenbeleid gemeente Raalte

De gemeente is van plan om nieuw evenementenbeleid op te stellen, waarbij ook aandacht besteed zal worden aan het thema duurzaamheid. Een prima initiatief waarover De Stichting Duurzaam Heino gaat meedenken en inbreng gaat leveren. Op de website van de gemeente kon hierover in september al een vragenlijst ingevuld worden en op 11 november wordt een werkatelier met organisatoren georganiseerd waaraan SDH op uitnodiging van de gemeente ook zal deelnemen. Mede op basis van de input van dit werkatelier en de opbrengst van de vragenlijst wordt vervolgens het beleidskader evenementen opgesteld. Dit concept-beleidskader wordt gedeeld in een gezamenlijk werkatelier met alle doelgroepen op 9 december. Ook aan dit werkatelier zal SDH deelnemen. Door SDH zijn al een aantal voor evenementen relevante duurzaamheidsonderwerpen als het (plastic) afval afkomstig van de zeer grote aantallen wegwerpbekertjes en de stroomvoorziening door de dieselaggregaten, bij de gemeente onder de aandacht gebracht.

Bijdrage SDH voor Soepcafé Heino

Door Stichting Duurzaam Heino is een financiële bijdrage verleend aan het Soepcafé dat maandelijks wordt georganiseerd in Het Dorpshuus van Heino. Het doel van het Soepcafé is enerzijds het sociale aspect om samen te eten, nieuwe mensen te ontmoeten en anderzijds uit oogpunt van duurzaamheid om voedselverspilling tegen te gaan. De ingrediënten voor de maaltijd (gesponsord door Heinose bedrijven), zitten tegen de datum aan maar zijn nog wel goed en zouden anders weggegooid worden. Sponsoren zijn de biologische boerderij-winkels Kleinlangevelsloo en Overesch, de Boni, Albert Heijn van de Worp, Bakkerij van der Most, Kari’s Crackers en de bloemen voor de tafels van Bloemenhuis Wispels. Het Soepcafé kan dit allemaal realiseren dankzij een groep van ongeveer 30 enthousiaste vrijwilligers. De financiële bijdrage van SDH was bedoeld voor de noodzakelijke aanschaf van hygiëne-materialen, zoals schorten, voor deze vrijwilligers.