Anbi-informatie

Stichting Duurzaam Heino
Stichting Duurzaam Heino (SDH) is een stichting, die een algemeen nut beoogt en geen winstoogmerk heeft. Dit wordt ook wel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) genoemd. SDH is opgericht op 20 mei 2011 en heeft sinds 1 januari 2012 de ANBI-status. Gelet op deze status is een schenking onder voorwaarden aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Voor meer informatie: http://www.duurzaamheino.nl/anbi-voorwaarden-giften/

Wilt u ons werk ondersteunen, dan is elke gift, gestort op rekening NL58 RABO 0132 1953 64, welkom.

Doelstelling
SDH initieert en voert activiteiten en projecten uit, die bijdragen aan een duurzame gemeenschap van Heino op sociaal, economisch en ecologisch gebied (people, profit, planet). Het voorgaande is vastgelegd in de oprichtingsakte van de stichting.
Het beleidsplan van de SDH bevat meer informatie over de doelstellingen van de stichting. Elders op deze site kunt u zien welke projecten en activiteiten reeds zijn uitgevoerd.

Kamer van Koophandel
SDH is op 23 mei 2011 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52766837.

Fiscaalnummer
Het fiscaalnummer, ook wel ‘Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer’ genoemd, van SDH is: 8505.88.509.

Bestuur
Het bestuur van SDH, waarvan alle leden woonachtig zijn in Heino, is van onbesproken gedrag en voldoet aan alle integriteitseisen. Het bestuur bestaat uit:
• Johan Seekles: voorzitter (mail: johan[at]duurzaamheino.nl)
• Jos Wigger: secretaris (mail: jos[at]duurzaamheino.nl)
• Henri Krau: penningmeester
• Erna Post: algemeen bestuurslid
• Kees Boekel: algemeen bestuurslid
• Ton Zomerdijk: algemeen bestuurslid
• Luuk Groenewoud: algemeen bestuurslid
• Gert Jan van Hoorn: algemeen bestuurslid
Het postadres van SDH is: De Sikkel 15, 8141 HD te Heino.

Financiële verantwoording
SDH stelt ieder jaar een financieel verslag vast over het voorafgaande jaar.

Het bestuur ontvangt geen standaardonkostenvergoeding of vacatiegelden.