Over ons

De Stichting Duurzaam Heino (SDH) is op 20 mei 2011 – ten overstaan van de Heinose notaris mw. mr. H.E. van der Werf – opgericht.

ANBI status
De SDH heeft sinds 1 januari 2012 de ANBI status, waardoor een schenking (onder zekere voorwaarden) aftrekbaar is van het belastbaar inkomen.
Wilt u ons werk ondersteunen, dan is elke gift, gestort op Rabo bank rekening nummer NL58 RABO 013 21 95 364 van de Stichting Duurzaam Heino, zeer welkom. Voor meer informatie zie ook: www.anbi.nl.

Vrienden
De SDH krijgt ook ondersteuning van de “Vrienden van de Stichting Duurzaam Heino”, in de vorm van een jaarlijkse financiële bijdrage. Hiermee kan de SDH activiteiten bekostigen, denk aan zaalhuur voor een voorlichtingsavond, e.d. Aanmelden hier

Bestuur en Raad van Advies
De Stichting Duurzaam Heino kent een bestuur en een raad van advies.
Het bestuur bestaat momenteel uit  7 personen en komt maandelijks bijeen. De raad van advies bestaat momenteel uit 5 personen en komt twee keer per jaar bijeen.

Privacy
Lees hier hoe SDH omgaat met uw privacy.

Samenwerking
SDH werkt veel samen met de provincie Overijssel en de gemeente Raalte.
Met Overijssel in het kader van de Duurzame dorpen (van 2010 t/m 2014).
En met Raalte in het kader van de Nota Duurzaamheid waarin de klimaat-doelen voor de gemeente Raalte wordt geschetst. Deze nota gaat uit van 20% duurzame energie gebruik per 2020, en een halvering van de CO2 uitstoot in 2020 t.o.v. 2009.
Vanuit de gemeente Raalte neemt Heino deel aan de Kerngroep Duurzaamheid Raalte, met de volgende kernen: Heeten, Nieuw Heeten, Broekland, Laag Zuthem, en natuurlijk Heino.