In de informatiebijeenkomst over de E-transitie van 22 januari 2020 is door de aanwezige dorpsbewoners aangegeven dat er belangstelling is om deel te nemen aan twee werkgroepen in Heino die mee gaan helpen om de doelstelling voor duurzame energie-opwekking te realiseren. Beide werkgroepen zijn dat najaar van start gegaan. Er wordt gebruik gemaakt van ervaringen van andere dorpen binnen de gemeente. De gemeente betrekt Duurzaam Heino bij de ontwikkelingen.

-Kleine windmolens.
De werkgroep kleine windmolens (hoogte tot circa 30 meter) onderzoekt de praktische mogelijkheden voor toepassing hiervan in Heino en omgeving.

-Zon op dak actie 2022.
De werkgroep zon op dak richt zich op het stimuleren van zonnepanelen op daken van woningen, winkelpanden en bedrijfspanden in en om Heino. Vertegenwoordigers uit verschillende invalshoeken zoals de ondernemersvereniging (Heino Aktief) en de Heinose Winkeliersvereniging maken deel uit van deze werkgroep. De Zon op dak actie 2022 wordt financieel ondersteund de gemeente.

-Woningisolatie en aardgasvrij verwarmen.
In het najaar van 2021 is over de warmtevisie van de gemeente Raalte besloten in de gemeenteraad. Hierin staat hoe de gemeente met bewoners gaat werken aan het verduurzamen van woningen. Het doel is om aardgasvrij te worden. In 2022 wil Duurzaam Heino samen met dorpsgenoten een plan maken om hier samen aan te werken. Ons doel is om iedereen die dat wil, geholpen wordt bij het verduurzamen van de woning. Dan woon je niet alleen duurzamer en prettiger, maar ook heb je een lagere gasrekening. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de contactpagina.