In de informatiebijeenkomst over de E-transitie van 22 januari 2020 is door de aanwezigen aangegeven dat er belangstelling is om deel te nemen aan twee werkgroepen in Heino die mee gaan helpen om de doelstelling voor duurzame energie-opwekking te realiseren. Beide werkgroepen zijn dit najaar van start gegaan:

-Kleine windmolens.
De werkgroep kleine windmolens (hoogte tot circa 30 meter) onderzoekt de praktische mogelijkheden voor toepassing hiervan in Heino en omgeving.

-Zon op dak.
De werkgroep zon op dak richt zich op het stimuleren van zonnepanelen op daken van woningen, winkelpanden en bedrijfspanden in en om Heino. Vertegenwoordigers uit verschillende invalshoeken zoals de ondernemersvereniging (Heino Aktief) en de Heinose Winkeliersvereniging maken deel uit van deze werkgroep.

Waar nodig en mogelijk wordt gebruik gemaakt van kennis en assistentie van de gemeente (en provincie), soms ook in overleg met buurtdorpen en projecten elders.
De bedoeling is dat in 2021 concrete activiteiten worden aangepakt enerzijds specifiek gericht op de doelgroep woonhuizen en anderzijds op bedrijven in Heino.