Heino beschikt over uitstekend drinkwater uit de kraan, dus waarom zou je flessen Spa uit België,
Pelligrino uit Italië of Perriër uit Frankrijk kopen?
Op het Marktplein staat een watertappunt waar iedereen gratis zijn/haar waterflesje kan vullen.
Dat is pure winst: minder plastic afval, minder vervuiling (productie en transport) en het kost u niets.

Stichting Duurzaam Heino heeft dit watertappunt in 2016 gerealiseerd,
samen met de gemeente Raalte, Join the Pipe en Vitens. 

Refill – Reuse – Reduce

Watertappunt Duurzaam Heino