In 2013 ontstond het idee om in Heino een Dorpsboomgaard aan te leggen. Stichting Duurzaam Heino formeerde een enthousiaste werkgroep en samen met de gemeente Raalte en Landschap Overijssel ontwikkelden we een plan voor het stuk grond tussen Raalterstraat, Weversweg en Wevershof (voorheen transportbedrijf Slotman).
In december 2015 ging de eerste schop de grond in, in maart 2016 (boomfeestdag) hebben de kinderen van de Heinose basisscholen de bomen en hagen geplant en in mei 2017 vierden we de officiële opening.

Dorpsboomgaard Heino

Dorpsboomgaard vrij toegankelijk

De Dorpsboomgaard is vrij toegankelijk en je vindt er een groot aantal oude fruitrassen (hoogstam). Er zijn appels, peren, notenbomen, kwee, mispel en diverse bessen. Verder heeft de bijenvereniging er een bijenstal.

Onderhoud Dorpsboomgaard

Een boomgaard vraagt onderhoud en dat is niet alleen een keer snoeien. Eenmaal per maand gaat een werkgroep van Duurzaam Heino daarom met ongeveer twaalf vrijwilligers op zaterdagochtend aan de slag.
Het gras beheren we als bloemenweide met oog voor biodiversiteit. De gemeente maait het gras tweemaal per jaar en het gemaaide gras wordt afgevoerd om de grond te verschralen. Een wisselend deel van het gras laten we staan om een grotere diversiteit in bloemen en insecten te krijgen.

We beheren een eigen website voor de boomgaard: www.dorpsboomgaardheino.nl

Dorpsboomgaard Heino