Het bestuur van Stichting Duurzaam Heino bestaat momenteel uit vijf leden.

bestuur Duurzaam Heino

Jos Wigger, secretaris

bestuur Duurzaam Heino

Henri Krau, penningmeester

bestuur Duurzaam Heino

Kees Boekel, bestuurslid

bestuur Duurzaam Heino

Erna Post, bestuurslid

Henk Blokland, bestuurslid