Het bestuur van Stichting Duurzaam Heino bestaat momenteel uit vijf leden.
Bestuursleden ontvangen geen beloning.

bestuur Duurzaam Heino

Kees Boekel, waarnemend voorzitter

bestuur Duurzaam Heino

Jos Wigger, secretaris

Theo Peekel, penningmeester

Henk Blokland, bestuurslid

Ton Beurmanjer, bestuurslid