Duurzaamheidslening gemeente Raalte

Voor het plaatsen van zonnepanelen of uitvoeren van een EPA-advies kun je bij de gemeente Raalte een goedkope lening afsluiten, de z.g. Duurzaamheidslening.
De rente bedraagt 3% minder dan de rekenrente van de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). De minimum rente is 0,5%.

 • De voorwaarde is dat het te lenen bedrag tussen € 2.500 en € 15.000 ligt.
 • Een bedrag tot € 7.500 wordt in maximaal 10 jaar afgelost, daarboven in maximaal 15 jaar.
 • Momenteel (november 2012) bedraagt deze rente tot € 7500 2,0% en daarboven 2,6%, af te lossen in 10 resp. 15 jaar.
 • Het actuele rentepercentage is te vinden op SVn.nl; door daar 3% van af te trekken krijg je de te betalen rente.
 • De rente staat vast gedurende de looptijd en vervroegd aflossen is toegestaan en boetevrij.
 • Voor zonnepanelen is geen EPA-maatwerkadvies nodig om in aanmerking te komen voor de duurzaamheidslening onder de voorwaarde dat:
  A) de woning gebouwd is na 1980 en
  B) aanvrager kan onderbouwen dat de woning al van een aantal
      isolerende maatregelen voorzien is en
  C) geen lening aangevraagd wordt voor meerdere isolerende
      maatregelen of duurzame energieopwekking.
  De offerte van de zonnepanelen leverancier is voldoende om zo’n duurzaamheidslening aan te vragen.
 • De aanvraag wordt technisch inhoudelijk getoetst door de gemeente Raalte. Als dit accoord is stuurt de gemeente de aanvraag door aan de SVn voor een financiele toets.
 • Er vindt altijd een krediettoets plaats bij het BKR.
 • Ervaringen uit Heeten laten zien dat tot € 6.500 de aanvraag eenvoudiger is, daarboven moet je veel meer gegevens aan de SVn overhandigen.