Zonnepanelen

Feestelijke afsluiting zonnepanelen project

Logo Café d'Olde Wettering

Op vrijdag 25 januari vindt de feestelijke afsluiting plaats van het zonnepanelen project HerWinZon. Het vindt plaats in cafe d’Olde Wettering in Lierderholthuis (Kerkslagen 2, 8144RD Lierderholthuis), aanvang 20:00 uur. Tijdens de avond worden ervaringen uitgewisseld en ook de balans opgemaakt van het aantal kWh dat er inmiddels collectief is bespaard. Aan alle deelnemers is daarvoor gevraagd het aantal kilowattuur, af te lezen van de omvormer, door te geven aan herwinzon[at]gmail.com. In oktober is er een groot aantal luchtfoto’s gemaakt van de huizen met zonnepanelen. Deze foto’s zullen tijdens de avond via de powerpoint zichtbaar zijn. Als er een plaatje gemaakt is van uw huis dan kunt u op de 25ste aangeven of u de foto digitaal wil ontvangen. Deelnemers en andere belangstellenden (neem uw buurman mee) zijn van harte welkom.

Feestelijke viering langste dag en zonnepanelen

Restaurant met zonnepenelen

Persbericht over viering van zonnepanelen project in het restaurant aan het Japiksgat op Summercamp Heino op 21 juni 2012.

Verslag van de geslaagde viering met gedeputeerde Rietkerk.

Subsidie uitbetaling voorwaarden / formulier

Geld huis

Wanneer de zonnepanelen zijn geplaatst en in werking, kan kontakt opgenomen worden met Herwinzon voor controle en het invullen van de formulieren voor uitbetaling subsidie. Daarbij moet zijn voldaan aan een aantal voorwaarden.

 

Fotoboek zonnepanelen,  eerste panelen geplaatst, . . .

lego fototoestel

Het eerste huis van de zonnepanelenactie van de Stichting Duurzaam Heino, is op 20 april 2012 voorzien van zonnepanelen. De lage-energiewoning aan de Maisakker 16 in Heino lag natuurlijk het meest voor de hand om als startpunt te dienen. Zie verder de volgende foto verslag plaatsing zonnepanelen

 

Doe het zelf instructie avond op 10 april 2012

doehetzelf doos met zonnepanelen, bevestiging, omvormer

Alleen maar mannen, 37 stuks, kwamen af op de DHZ (doe het zelf) avond over zonnepanelen installeren, die de SDH met Herxen en Windesheim organiseerde.
Zie verder: Verslag instructieavond.

 

Tweede ronde zonnepanelen: informatieavond 22 maart 2012

groen huis met zonnepanelen

Na de eerste zonnepanelen actie van 2011 bleven er aanmeldingen binnen komen, hoewel de subsidie-aanvraag bij de provincie was gesloten. De provincie stelt in 2012 weer subsidie beschikbaar, wel wat minder dan in de eerste ronde, maar de prijzen van de panelen zijn ook weer verder gezakt. Op donderdag 22 maart om 20.00 uur was er daarom in zaal Oortwijn weer een informatieavond.

Doordat de SDH nog (erg) druk is met de eerste ronde zonnepanelen, is de organisatie en de presentatie uit handen gegeven aan het inkoop-collectief Zonopkomst. Die rekenen € 50 voor het werk dat ze doen (aanvraag subsidie, offerte, hulp bij bepalen aantal panelen, etc.). Voor de installatie werken ze samen met locale installateurs, en de zonnepanelen komen uit het collectief. Maar ook mag alleen van de subsidieaanvraag gebruik gemaakt worden, en alles locaal gekocht worden.

Door samen te werken met Raalte in de actie Zonopkomst, krijgen we een groter aantal deelnemers. Dat maakt de kans op subsidietoewijzing zo groot mogelijk. Wie mee wil doen, moest vervolgens wel voor 27 maart inschrijven, omdat de provincie de inschrijving sluit op 30 maart.

Bij collectieve inkoop rekent Zonopkomst € 1,65 per Wattpiek bij een klein systeem (bij een groot systeem wordt dat goedkoper) en daarbij komt nog dan het bedrag voor de omvormer, montage, en aanpassing van de meterkast. De panelen zijn 99 x 170 cm en 230 Wp. De garantie is 10 jaar (ook voor de omvormer) en ook DHZ (doe het zelf) is mogelijk, waarbij een eindcontrole plaatsvindt i.v.m. de garantie

De tweede zonnepanelen avond van de Stichting Duurzaam Heino (SDH) was met 49 bezoekers weer goed bezocht. Deze keer is de subsidie samen met Raalte aangevraagd. Om zo de minimaal 25 deelnemers te krijgen voor een aanvraag bij de provincie. Uit Heino hebben zich hieruit 14 mensen opgegeven.

De eisen die de provincie stelt voor de subsidie zijn wat scherper geworden, zo moet het dak moet wat meer op het zuiden liggen (tussen ZO en ZW), of plat zijn. De subsidie wordt ook wat lager (€ 0,25 per Wattpiek), maar de zonnepanelen worden ook steeds goedkoper, zodat een terugverdientijd van ca 8 jaar nog steeds mogelijk is. En daarna is de opgewekte stroom gratis.

Informatie van de provincie Overijssel (op 28 juni 2012):
“Wij ontvingen een groot aantal aanvragen en kunnen niet alle aanvragers het gevraagde bedrag verlenen. Wij hebben alle projecten getoetst aan de hand van de criteria genoemd het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.
Uw aanvraag heeft, vergeleken met de andere ingediende aanvragen een onvoldoende hoge plaats in de prioritering gekregen, daarom behoort uw project niet bij de projecten die binnen het subsidieplafond vallen.“
Tot onze spijt kunnen wij u dus niet positief berichten.

Aangeraden wordt de landelijke subsidie aan te vragen.

Fotoboek zonnepanelen: dakopname, . . .

lego fototoestel

De installatie van de zonnepanelen gebeurt in een aantal stappen.
Als eerste de “dakopname” waar de plaats van de panelen, de omvormer, en de koppeling aan het electriciteitsnet ter sprake komt. Zie “Foto’s dakopname“.

 

Informatiebijeenkomst op 11 januari 2012

Huis met zonnepanelen

Ook de tweede informatieavond over zonnepanelen was goed bezocht, met 60 mensen aanwezig. De meeste van de 45 huishoudens die in juli 2011 ingetekend hadden, waren er. En ook een aantal mensen die op de reserve lijst staan of zich opgaven voor die lijst, die avond.

Jos Wigger vertelde in de inleiding over de subsidie van de provincie Overijssel, en wat dat betekent voor de prijs van de panelen. Verder over het uitzoeken van de leverancier. Dat is ISS uit Colmschate/Deventer geworden, die het beste aanbod deed van de 10 firma’s die een offerte gemaakt hebben. Dit aanbod bleek nog weer 20 % goedkoper dan de prijs waar we vorig jaar mee rekenden. Zie ook de samenwerkingsovereenkomst.

Dirk Elzinga, direkteur van ISS, vertelde over de techniek van de panelen. Zij leveren panelen van het Chinese merk Hareon Solar Tritec (gecertificeerd op kwaliteit, milieu, werk omstandigheden en hergebruik). Deze panelen van 160 x 80 cm leveren 190 a 195 Watt piek. Daarnaast de betrouwbare Duitse omvormers van het merk SMA of Steca. Op de panelen zit 10 jaar product-garantie, op de omvormers 5 jaar. De lage kosten van de panelen zorgen voor een gunstige terugverdientijd.

In januari tot maart wordt een dakopname gedaan, waarbij ook naar de aansluiting op de meterkast wordt gekeken. De dakopname geldt ook voor “Doe het zelvers”. Iedereen krijgt dan na ca. 1 week een offerte voor de gewenste configuratie. Levering en montage vindt plaats in april tot september. Waarna de afrekening binnen 1 week moet plaatsvinden.

De volgende spreker, Wim Logtenberg, legde de subsidie regeling en de afrekening uit. Ook mensen die een andere leverancier dan ISS willen krijgen subsidie. Japer Arends van de gemeente Raalte vertelde daarna over de Duurzaamheidslening, een zeer gunstige lening om de zonnepanelen mee te betalen. De kosten ervan zijn lager dan wat je bespaart op je electriciteits rekening. Dus je verdient er nu al aan, terwijl met de oplopende energieprijzen de winst in de toekomst alleen maar groter wordt.

 

Uitnodiging Informatiebijeenkomst (d.d. 31 december 2011)

Huis met zonnepanelen

Op woensdag 11 januari is er een informatiebijeenkomst over het vervolg van het project zonnepanelen. Aanvang 20:00 uur, zaal is open vanaf 19:30 uur. Plaats (let op, is gewijzigd): de “Grote zaal” van restaurant Oortwijn in Heino.

Er wordt dan verteld wat de volgende stappen zijn (van offerte tot plaatsing), hoe de financiële afwikkeling is m.b.t. de subsidie, en wat de mogelijkheden zijn voor een duurzaamheidslening bij de gemeente Raalte.
Uitgenodigd zijn de deelnemers (zie kaart deelnemers) en wie er op de reserve-lijst staat, of op de reserve-lijst wil komen.

Er vindt ook een bijeenkomst plaats in Herxen op donderdag 12 januari in het dorpshuis. Deze richt zich vooral op deelnemers uit het gebied rond Windesheim en Herxen, maar Heinoërs die verhinderd zijn op 11 januari, zijn ook welkom.

 

Subsidie toegekend d.d. 1 december 2011

Geld huis

De provincie Overijssel heeft de subsidie aanvraag voor het project zonnepanelen toegekend. In januari 2012 komt er een voorlichtingsavond.
Download de brief aan de deelnemers: Brief toekenning subsidie.

 

Voortgangsbericht zonnepanelen d.d. 10 oktober 2011

Felle zon

Op de sluitingsdatum (15 juli) hadden 45 huishoudens zich definitief opgegeven voor het project zonnepanelen. Samen met Windesheim en Herxen is voor 101 huishoudens subsidie gevraagd bij de provincie Overijssel. In totaal voor een vermogen van 370.000 WattPiek (Wp), ofwel bijna 2000 panelen.

Dat grote aantal zorgt voor een vóór- en een nadeel. Het voordeel is dat aangevraagde offertes heel scherp uitpakken. Tenslotte kwam het bedrijf ISS als beste daaruit, met een prijs van € 2,07 / Wp voor het materiaal en de begeleiding (maar zonder montage). Het nadeel is dat de provincie Overijssel een maximale projectsubsidie van € 199.000 hanteert en er dus in ons geval € 0,52 subsidie per Wp overblijft. In augustus werd duidelijk dat er een run op de subsidiepot was ontstaan zodat deze overtekend is, en er veel projecten moeten afvallen. Besloten is om voor de volledige 370.000 Wp subsidie aan te vragen. Het subsidiepercentage (25%) wordt daardoor wel wat lager dan in de voorbeeldberekeningen werd gehanteerd. Maar de lagere offerte compenseert om en nabij deze lagere subsidie.

Op 1 september sloot de inschrijving voor de subsidie, en voor 1 december laat de provincie weten of we de subsidie krijgen. Heino maakt daarbij een goede kans, omdat met dezelfde subsidie zoveel huishoudens aan zonne-energie geholpen worden.
Als er meer bekend is komt er weer een informatieavond.
Download van de voortgangsbrief: Info deelnemers Heino over voortgang

 

Informatieavond zonnepanelen op 6 juli 2011

zonnepanelen op dak

Maar liefst 98 mensen kwamen er op de eerste bijeenkomst die de stichting Duurzaam Heino organiseerde. Ze kregen een helder verhaal te horen van deskundige Ferdi Hummelink, over hoe je zonnepanelen kunt gebruiken, wat de kosten zijn, en wat de opbrengst is.

Voor zonnepanelen is een schuin dak op het zuiden ideaal, maar een dak op het westen of oosten heeft maar 15% minder opbrengst. De zonnepanelen mogen alleen niet in de schaduw van een schoorsteen of dakkapel liggen, dat is funest voor de opbrengst. Een plat dak kan ook heel goed, eventueel met steunen om de panelen schuin te zetten. Verder is er een omvormer nodig die de 12/24 Volt transformeert naar 230 Volt, een leiding naar de stoppenkast, en één of meer groepen om de stroom aan het net te leveren. De elektriciteitsmeter moet geschikt zijn om teruglevering aan het net te meten, zo niet dan krijg je van Enexis gratis een nieuwe meter.

Precies de helft van de aanwezigen (49) hebben ingetekend om mee te doen aan de subsidieaanvraag bij de provincie, de meesten voor 5 à 10 panelen van 160 x 80 cm (of 160 x 100 cm). Ferdi had daarvan geen voorbeeld, maar wel van 3 of 10 panelen (4 of 13 m2). Die kosten, dankzij bulk-inkoop, € 1800 resp. € 5400, all in (dus met omvormer en montage). Een voorzichtige schatting van de elektriciteitsprijs van € 0,23 per kWh, die jaarlijks met 5% stijgt (minder dan de 7% van de afgelopen 10 jaar), laat zien dat je dit in 12 of 11 jaar terugverdient. Dit alles zonder (!) subsidie.Met subsidie wordt het plaatje nog gunstiger.

In samenwerking met Herxen en Windesheim heeft Duurzaam Heino ingetekend op een subsidie van van de provincie Overijssel. Daarmee wordt de terugverdientijd 9 resp. 8 jaar, ofwel een rendement van 9% resp. 10,5%. Vergelijk dat eens met de schamelijke rente die je van de bank krijgt. Terwijl daarna de zon nog steeds stroom en geld oplevert. Zonnepanelen gaan meer dan 35 jaar mee en leveren gegarandeerd na 25 jaar nog meer dan 80% van de nieuw-opbrengst.

Elders op onze website vind u de meest recente voorbeeldberekening. Door daling van de prijzen nog gunstiger!! (terugverdientijd 6 tot 8 jaar)

Ook kun je gebruik maken van een Duurzaamheidslening van de gemeente Raalte. Op dit moment (juli 2011) tot € 7500 voor 2,2% en daarboven 2,7%, af te lossen in 10 resp. 15 jaar.

Zo brengt duurzaamheid ook nog geld op.

Voor wie zich nog vrijblijvend wil aanmelden, dat kan tot 15 juli 2011 bij Jos Wigger, SDH.zonnepanelen[at]gmail.com, daarna komen de aanmeldingen op een reservelijst.

Downloads van informatieavond:
Presentatie Zonnepanelen informatieavond Heino 6 juli
Voorbeeldberekening projekt Herxen update 8 juli 2011