energieadviezen

Informatiemarkt duurzame energie op 28 september 2013

Energiebesparen

Het is opvallend hoeveel bedrijven in Heino zich bezig houden met duurzame energie. Het aantal bedrijven is veel hoger dan je voor zo’n klein dorp zou verwachten, Heino is echt een voorloper.
Deze Heinose bedrijven willen u helpen met een informatiemarkt. Waar u al uw vragen kunt stellen en advies krijgen over duurzame energie. Wat is er mogelijk, hoe werkt het, wat kost het, en wat brengt het op. Want met duurzame energie en energiebesparing doet u een investering die u weer geld oplevert. Vaak meteen al het eerste jaar, en met oplopende energieprijzen zeker de komende jaren. Een investering die meer geld opbrengt dan de schamele 2% rente die de bank u geeft, En als u geen geld op de bank heeft staan, of het niet wilt uitgeven, is er nog de energielening van de gemeente. Met maar 1,7% rente, 10 jaar vast. Zodat u meer bespaart dan u voor de lening uitgeeft.

Welke informatie is er
Op de informatiemarkt staan 10 bedrijven uit Heino, waaraan u uw vragen kunt stellen. Met elkaar bestrijken ze bijna alle mogelijkheden die er zijn op energiegebied. Denk aan zonnepanelen, of een zonneboiler voor op het dak. Maar ook aan een warmtepomp voor lage temperatuur vloerverwarming en warm water, of warmte terugwinning uit ventilatielucht of douchewater. Energiebesparende verlichting (LED). En natuurlijk aan isolatie van het dak, de spouwmuur en aan HR++ isolatieglas. Vooral bij een verbouwing, waarvoor tips voor energiebesparende architectuur te krijgen zijn. Misschien wilt u informatie over een houtpellet kachel, etc. Op alle terreinen is deskundigheid aanwezig om antwoord op vragen te krijgen, of ideeën op te doen.
Naast deze bedrijven is de gemeente aanwezig met een informatiepakket over de energielening. En over de energiesubsidie van € 300 die kan oplopen tot € 900 als u samen met anderen in de buurt de energie besparing uitvoert. Bovendien geldt dit jaar nog het lage 6% btw-tarief.

Programma
De informatiemarkt is op zaterdagmiddag 28 september in zaal Oortwijn. Om 13:00 uur vindt de opening plaats door Jaques van Loevezijn, wethouder milieuzaken van de gemeente. Daarna geeft de gemeente een korte presentatie over de duurzaamheid plannen op lange termijn (2050) en op korte termijn (de komende 4 jaar). En over de energie lening en subsidie. Daarna kunt u bij de tien stands van de bedrijven langsgaan met uw vragen, of gewoon voor informatie. De informatiemarkt sluit om 17:00 uur.

Deelnemers (alfabetisch):
– Citadel Company – architectuur en installatie
– Dijkman Energie Systems – zonnepanelen/boilers
– Doorgeest (Wadus) – warmtepompen
– Hennie Lamers – bouw en verbouw
– In2Light – energiezuinige verlichting
– Installatiebedrijf Willemsen – installatie, energie
– Lenferink – HR++ glas
– Louis Wijnhout – bouw en verbouw
– Overmars installatietechniek – installatie
– Potgieter – houtpelletkachels
– Raalte – gemeente, milieuzaken

 

De top drie van belangrijkste warmtelekken”
Uit de steekproef bij 50 woningen in Heino zijn uit de warmtefoto’s als meest voorkomende warmtelekken naar voren gekomen:
1. Isolatiegebreken:
“versleten” isolatie (weggezakt, gescheurd), isolatie die niet aansluit op het kozijn, verbinding tussen binnen en buitenmuur (latei boven raam, doorlopende steunbalk van dak, doorlopende vloer).
2. Warmteverlies door deur:
stenen dorpel, dun paneel in deur, kier rond deur (vooral onderaan).
3. Verkeerde ventilatie:
bij (slaapkamer-)raam ontsnapt door ventilatierooster bovenaan warme lucht i.p.v. dat verse lucht naar binnen gaat.

De volgende foto’s zijn een illustratie hiervan:

vlekkerig patroon bij slecht geisoleerde muur
Vlekkerig patroon bij versleten of ontbrekende isolatie

egale kleur bij goed geisoleerde muur
Goed geisoleerde muur is egaal van kleur

warmtelek van latei boven raam
Koudebrug waar latei boven raam binnen- en buitenmuur verbindt

koudebrug bij aanbouw
Koudebrug bij aanbouw

warmtelekken bij deur
Deur lekt warmte bij paneel en stoep warm door warme lucht lekkage

ventilatie uit rooster slaapkamer hangt onder overstek dak
Ventilatie uit rooster slaapkamer i.p.v. naar binnen (blijft onder dak hangen)

 

Programma over “Uitkomst warmtefoto’s”
Op donderdag 31 januari is in de zalencentrum Oortwijn boven de bowlingbar een bijeenkomst geweest over de uitkomst van de warmtefoto’s die in december en januari zijn genomen.
De agenda:

  1. Inleiding: Hoe kun je energie besparen, en het dubbele effect van isoleren en ventileren
  2. De 3 meest voorkomende energie lekken in en aan de huizen in Heino. Diagnose energiedokter
  3. de 3 meest voorkomende oplossingen / energiemaatregelen. Slimme pleisters / energierecepten
  4. Samen op weg naar energiebesparing: Begin zelf eenvoudig en schakel waar nodig anderen in
  5. Doe – het – zelf, Doe het samen (energiedokter), of Uitvoering door de energievakman
  6. Beantwoorden van vragen, naar aanleiding van de genomen warmtefoto

Verder is aandacht besteed aan hoe je met kleine aanpassingen, die niet duur zijn, daar al veel aan kunt doen.
 

“Ontdek je lek” met de Warmtecamera
Ook benieuwd of uw huis te veel warmte verliest? Of er ergens isolatie ontbreekt (weggezakt in de spouw), het dubbelglas nog wel goed is, het dak overal goed geïsoleerd? Of er kieren zijn, waardoor u warmte verliest? Een warmtefoto laat, met de kleuren rood, oranje, geel, groen en blauw, zien waar er een ernstig warmtelek is (rood), of perfecte isolatie (blauw). Zo’n foto moet wel in de winter gemaakt worden, als er gestookt wordt, dus van november tot februari. En in de vroege ochtenduren, als de zon nog niet op het huis schijnt.

Warmtescan toont met rood energieverlies
Warmtefoto toont warmtelek onder raam

Stichting Duurzaam Heino (SDH) heeft 50 huishoudens de kans gegeven om zo’n warmtefoto te laten maken. Tegen een minimale vergoeding van € 10,- krijgen zij een rapportje met twee warmtefoto’s, inclusief uitleg. De huishoudens zijn wel “Vriend* van SDH”. Want”niet-leden” betalen € 45,- hetgeen zelfs nog erg goedkoop is, vergeleken met wat normaal een warmtefoto kost.

Kaart warmtescan in Heino e.o.
Vijftig huishoudens laten warmtefoto’s maken

SDH heeft energiedocter Ron Stet gevraagd vooraf uitleg te geven over hoe hij met een InfraRood-warmtecamera een woning in kaart brengt: hoe is de isolatie, zijn er kieren of koudebruggen? Op woensdag 21 november 2012 heeft SDH daarvoor een energie-besparingavond gegeven in zaal Oortwijn.

Ron Stet van CoenDoen.nu
Ron Stet, energiedokter met zijn koffertje

Behalve een toelichting over de warmtescan foto’s, is er aandacht gegeven aan de mogelijke maatregelen en welke kosten en opbrengst deze met zich meebrengen. Want een gemiddeld gezin gebruikt, met 1800 kuub gas en 3500 kWh stroom, inmiddels voor € 1900 per jaar aan energie, en de energieprijs blijft stijgen. Op een tweede avond, donderdag 31 januari 2013, is er uitleg over de genomen warmtefoto’s en de maatregelen die op basis daarvan mogelijk zijn.

*= Lidmaatschap van “Vriend van SDH” kost (tot opzegging) € 10,- per jaar, momenteel zijn er al 63 mensen “vriend”.
Klik hier om u op te geven als “Vriend van SDH”.

 
 

Informatieavond   Maatwerk Energie Adviezen

EPA advies huis

Op 27 februari 2012, is in zaal Oortwijn in Heino,  een informatieavond gehouden over z.g. Energie Prestatie Adviezen (EPA’s).
Subsidie
De Stichting Duurzaam Heino (SDH) stelt voor 50 koophuizen, gebouwd tussen 1950 en 1985 een subsidie beschikbaar van € 200 om een Maatwerk Energie Advies voor hun woning te laten uitvoeren. Zo’n advies kost bij E.nu, een samenwerkingsverband van regionale bedrijven die de avond verzorgde, € 350. Maar als je één van de adviezen laat uitvoeren door E.nu dan krijg je van hen de ontbrekende €150, zodat het advies dan gratis is. 
Als je zo’n advies laat opmaken, krijg je een lijstje met welke energiebesparende maatregelen je kunt uitvoeren voor je huis. Met per maatregel van wat het kost, wat de opbrengst is (in bespaarde m3 gas of kWh per jaar, en in Euro’s). En wat de terugverdientijd is. Omdat de afgelopen 20 jaar de energieprijs met 7% per jaar is gestegen (elke 10 jaar is verdubbeld) en dat voorlopig ook zo doorgaat, is die terugverdientijd vaak onverwacht snel.
Voordelen
Een energiezuinig huis heeft meer voordelen dan alleen maar geld besparen. Het is bijvoorbeeld veel comfortabeler wonen. Als je in de buurt van een koud raam (enkelglas) of muur (ongeïsoleerd) zit voel je altijd kou in je nek. En als het dak niet geïsoleerd is, krijg je bij koud weer dat de lucht daar afkoelt en naar beneden valt. De radiatoren warmen dat wel weer op, maar je krijgt een constante stroom van koude lucht langs de vloer, waardoor je altijd koude voeten hebt.
Informatieavond
Op de informatieavond waren ruim 50 mensen afgekomen. De sfeer was goed, veel discussie, leuke ideeën en herkenning (bijv. van pubers, die nooit de deur sluiten, het licht aanlaten, verwarming hoog zetten, een half uur lang douchen).

Er waren veel voorbeelden van wat er mogelijk is te zien. Van helemaal onder (waterbestendige isolatie op de vloer van de kruipruimte) tot helemaal boven (isolatie tussen de dakpannen en het dakbeschot) en van alles daartussen. Met elke keer wat het opbrengt, bijv. dakisolatie 80 m2, bespaart 10 m3 gas per jaar per m2, ofwel 800 m3 dat is in het 1e jaar al 800 x 80 cent = € 640.
Aan het eind van de avond hebben 35 mensen zich ingeschreven voor de subsidie. Er is dus nog voor 15 woningen subsidie beschikbaar (stand van zaken 14 per 1 maart), waarvoor je je kunt aanmelden via de contact-pagina.
Energielabel
Bij het advies wordt ook een energielabel van het huis bepaald. Twee keer, namelijk voor de huidige situatie, zowel als na uitvoering van de (hoeft niet alle) maatregelen. Een voorbeeld woning (400 m3 groot, 2 onder 1 kap, slecht geïsoleerd) met een huidige energierekening van € 184 per maand krijgt label “G”. Deze woning kan met een investering van € 15.000 een energielabel “B” krijgen, met een energierekening van € 63 per maand. Een besparing van bijna € 1500 per jaar. Terugverdientijd is niet 10 jaar,  maar 8 jaar omdat de energieprijs met 7% per jaar stijgt. Bovendien wordt je huis meer waard, of is op zijn minst veel beter te verkopen.
De voorgestelde maatregelen komen, omdat er een energielabel is, in aanmerking voor een Duurzaamheidslening van de gemeente Raalte. Rente is momenteel (mrt 2012) 2,1%.
MKB, verenigingen
Behalve voor huishoudens zijn er ook voor verenigingen en MKB mogelijkheden om voor een heel laag bedrag een EPA uit te laten voeren. In dit kader is er al contact gelegd met VV Heino (voetbal) en de Hervormde gemeente (Kerk, ’t Kerkhuus, eventueel in samenwerking met het toekomstig dorpshuis). Meer hierover bij links naar fondsen en subsidies
Het advies
In totaal hebben 35 mensen ingetekend voor een Maatwerk Energie Advies. In de maand mei 2012 is het grootste deel van deze energieadviezen opgeleverd.
De mensen kregen een rapport van zo’n 40 kantjes A4, waarin alles is opgemeten, doorgerekend, en in een advies is verwerkt. In dat advies staan allerlei mogelijke aanpassingen aan de woning, met wat het kost, wat het jaarlijks oplevert, en wat de terugverdientijd is. Ook het Energie-label van de woning is berekend, en wat het label wordt bij uitvoering van elk van de aanpassingsvoorstellen. De meeste mensen laten spouwmuurisolatie uitvoeren omdat je dat vaak in 3 of 4 jaar terugverdient. Maar ook dakisolatie en HR++ beglazing komt voor. En een aantal huizen waren al zo goed geïsoleerd, dat de kosten niet opwegen tegen de terugverdientijd.
Het gaat de mensen niet alleen om de geldbesparing maar ook om comfortverbetering: Het is ‘s winters niet zo koud meer bij de muur of het raam. En, dat zeggen de mensen eerlijk, het milieu telt ook mee, maar pas in de derde plaats. Lees ook het interview met de familie Stegeman.