educatie

Natuur en Milieu Educatie basisscholen

Groene speelplaats

De brede school “Hoogerheyne” was in 2012 een belangrijke stap voorwaarts in het duurzaam maken van het dorp Heino. Door energiebesparende maatregelen heeft deze school een laag energieverbruik en het gebouw is geschikt voor meerdere functies en faciliteiten.

Door een duurzame school wordt ook het gedrag van de jeugd beïnvloed, bijvoorbeeld door energiebewust gedrag en duurzamer handelen. Daarom investeerde SDH in gelden voor
– de aanschaf van een NME methode
nestkasten voor gierzwaluwen aan het schoolgebouw
materialen voor ontdekkend leren/ecoplay (natuurlijke speelplaats)

Voor 2013/2014 was het thema “duurzaam voedsel” een speerpunt.
De school was zelf al begonnen met m2 tuintjes en SDH heeft dat toen uitgebreid met het project “m2 tuintjes thuis” en met kennis over biologisch voedsel.