Activiteiten

Een belangrijk deel van de werkzaamheden van de Stichting Duurzaam Heino (SDH) wordt uitgevoerd in de vorm van projecten.

In het verleden, en momenteel, spelen er de volgende projecten:

Zonnepanelen
Het eerste project zonnepanelen is uitgevoerd in samenwerking met de dorpen Windesheim en Herxen. Zie de kaart van het werkgebied. Er hebben uit Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem in totaal 53 huishoudens aan deelgenomen. In een tweede project is samengewerkt met Raalte voor 20 huishoudens. Voor verdere informatie zie hier.

Energie adviezen
Om de Heinoërs te stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen, zijn er informatieavonden georganiseerd om huishoudens een z.g. EPA (Energie Prestatie Advies) te laten uitvoeren. Hieraan hebben 35 huishoudens deel genomen. Ook hebben 50 huishoudens een warmtefoto van hun huis laten maken. Voor verdere informatie zie hier.

Educatie, natuur- en milieu
Milieubewustwording voor de toekomst begint bij de jeugd. De Heinose basisscholen ontvangen daarom een bijdrage, met het doel de jeugd en hun ouders aan te sporen tot duurzaam handelen. Voor verdere informatie zie hier.

Ecotuinen/dorpsboomgaard
In de nieuwe wijk Kiezebos III is een informatieavond gegeven over ecologisch inrichten van tuinen. Ook is er overlegd met de gemeente en de bouwers om de openbare ruimte duurzaam in te richten. Door de provincie zijn gelden beschikbaar gesteld voor cursussen en de aanschaf van materiaal en plantgoed. Daar bleek geen behoefte aan, zodat het geld is besteed aan een vergelijkbaar project, de dorpsboomgaard. Voor verdere informatie zie hier.

Watertappunt
In plaats van plastic flesjes te kopen met Spa rood is het beter om kraanwater te drinken. Daarmom maakt SDH zich sterk om bij de Leugenpompe een watertappunt te plaatsen waar je gratis je flesje kunt vullen. Voor verdere informatie zie hier.