bestuur

Stichting Duurzaam Heino

Bestuur foto Johan Johan Seekles – voorzitter

Bestuur foto Jos Jos Wigger – secretaris

Bestuur foto Henri Henri Krau – penningmeester

Bestuur foto Luuk Luuk Groenewoud – bestuurslid

Bestuur foto Kees Kees Boekel – bestuurslid

Bestuur foto Erna Erna Post – bestuurslid

Bestuur foto Ton Ton Zomerdijk – bestuurslid