Nieuws

Stchting Duurzaam Heino is voor nieuws overgeschakeld naar
Facebook: DuurzaamHeino


Bezoek aan Duurzaam Duits Dorp
SDH is in april 2013 voor inspiratie op bezoek geweest in Saerbeck, zo’n 40 km voorbij Enschede over de grens.
Saerbeck is met 7200 inwoners net zo groot als Heino, maar is op energiegebied veel verder, zelfs voor Duitse begrippen. Ze zijn nu al zelfvoorzienend met elektriciteit, en gebruiken een centrale houtkachel voor de verwarming van de gebouwen in het centrum, o.a. de school en het gemeentehuis.

Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
Uniek is dat ze 5 jaar geleden bij de lagere school zijn gestart, waar de kinderen het project “Lernen mit die Sonne” begonnen zijn om het energiegebruik inzichtelijk te maken. Drijvende kracht was de burgemeester, die ambtelijke barrières opruimde, en mensen enthousiast maakte zodat ze zelf voor de financiering gingen zorgen. Het liep storm toen certificaten (van € 1000,-) met minimaal 4% rente, en gemeentelijke garantie te koop kwamen, en al snel was er 4 miljoen beschikbaar voor het eerste project, zonnepanelen. Geen financiering van buiten, maar geld van de mensen zelf, voor gebruik in het eigen dorp. De kinderen speelden daarin een belangrijke rol, omdat ze weifelaars overhaalden om mee te doen. Na afronding van dit project, is er niet gestopt, maar is het verwarmingproject gestart, deels met subsidie (uit een prijsvraag voor het beste project) en deels weer uit certificaten van de bevolking. Met als uiteindelijke doel compleet zelfvoorzienend te zijn in 2030, met elektra, verwarming en mobiliteit.
De elektra is dit jaar al zelfvoorzienend geworden met de aanleg van een zonnepanelenpark, ook weer zelf gefinancierd, inclusief de grond, voor 1 miljoen euro gekocht van de overheid. Met op dat terrein de bouw van een enorme biovergistings installatie (ook voor de omliggende gemeenten) en een windmolen van 200 m hoog. De ruimte is verder beschikbaar gesteld voor nog zes windmolens, gefinancierd door anderen. En er is geen enkele protestbrief binnengekomen. Meer info op
www.klimakommune-saerbeck.de.

Burgemeester Roos
Burgemeester Roos schudde ons de hand

Saerbeck schild energiegebruik huishouden 16320 kWh per jr
Energiegebruik verwarming + stroom gemiddeld 16320 kWh per huis per jr

Saerbeck schoolmuur met energieposters van leerlingen
Alle leerlingen maakten tekening energiebesparing voor aan de muur

Saerbeck houtpelletkachel in de etalage
Houtpelletkachel voor school staat in de etalage

Energiepark Saerbeck
Energiepark met zonnepanelen en windmolen in aanbouw

 


LED straatverlichting

LED straatverlichting

SDH is bijzonder blij dat de gemeente in Heino voor de innovatieve LED straatverlichting heeft gekozen. De oude verlichting was na 30 jaar dringend aan vervanging toe. Er komen 950 nieuwe LED lampen en 850 nieuwe masten, want 100 masten waren nog in orde. Alle oude oranje natrium lampen worden vervangen door LED lampen met wit licht, om de zichtbaarheid en daarmee de veiligheid te verhogen. Ook komen er in plaats van de verouderde witte TL-lampen nu energiezuinige LED lampen. En waar het te donker is, komen er extra lampen bij. De nieuwe LED lampen dimmen in de nachtelijke uren automatisch in een aantal stappen. In de winter als de lampen om 6 uur aangaan, gaan ze om 10 uur zachter branden, om 12 uur nog zachter, en in de ochtend gaan ze weer in een aantal stappen meer licht geven. Ook geven LED lampen meteen de volle lichtsterkte, waardoor ze later aangezet kunnen worden, vergeleken met de oude lampen die met zwak licht begonnen. Omdat de LED lampen een levensduur van 20 jaar hebben (met dan 70% lichtsterkte) is er minder onderhoud en vervanging nodig. Hierdoor betalen de duurdere lampen zichzelf binnen de levensduur terug. De masten zijn gemaakt van hergebruikt aluminium, en zijn daarom ook duurzaam.


Energieavond voor ondernemers op 17 september 2012
Stichting Duurzaam Heino (SDH) heeft een avond voor ondernemend Heino georganiseerd op maandag 17 september in Zalencentrum Oortwijn te Heino.
In samenwerking met Heino Aktief, de Heinose Winkeliers Vereniging en LTO-Salland is er een interessante “Energieavond” samengesteld voor de Heinose ondernemers met de volgende sprekers:
– Johan Seekles (voorzitter SDH, opening),
– Jasper Arends (gemeente Raalte, energiescan en energieloket),
– Michel Koenjer (Archetex, advisering energiescan),
– Paulien Bulstra (Flynth accountants, financiële en fiscale aspecten),
– Geert Douw (PM-Energie, collectieve inkoop van duurzame energie).
Er waren bijna 40 mensen aanwezig, die vol interesse hebben geluisterd:

Ondernemersavond over energiebesparing op 17 september 3012

Na afloop was er een informeel gedeelte waarin volop werd nagepraat over de mogelijkheden voor kostenbesparing op energiegebied voor ondernemers.

Duurzaam Heino op de pompdagen

Wethouder Haarman ontvangt geschenk

De Stichting Duurzaam Heino presenteerde zich op de Pompdagen 2012.
Er kwamen veel belangstellenden langs, om een praatje te maken en te laten weten dat ze energiebesparing en duurzaamheid belangrijk vinden. Ook de gemeente Raalte heeft met een bezoek laten weten dat ze voor duurzaamheid zijn. En het initiatief van de Stichting Duurzaam Heino, van harte ondersteunen. Daarom brachten wethouder Ben Haarman net als burgemeester Piet Zoon en oud brandweercommandant Piet Polstra een bezoek aan onze kraam.

Pompdagen 2012 Burgemeestester en brandweercommandant

Duurzaamheidspremie provincie Overijssel
Bestaande woningen kunnen een Duurzaamheidspremie van de provincie Overijssel krijgen voor dak-, muur-, of vloer-isolatie, of voor isolatieglas. Gemeente Raalte heeft samen met Olst/Wijhe daarover een afspraak gemaakt met de provincie. Bij één uitgevoerde maatregel krijg je € 300 subsidie, bij twee maatregelen € 600 subsidie. En als je de buren overhaalt ook twee maatregelen uit te voeren krijg je elk nog € 300 extra subsidie. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de subsidie, bijv. het isolatieglas moet voldoen aan maximaal 1,6 W/m2K en in een rijtjes-woning minstens 8 m2 oppervlak hebben.
De complete lijst met voorwaarden en de aanvraagprocedure staat op Informatieblad Duurzaamheidspremie.

Lente-accoord 2012 zorgt voor subsidie op zonnepanelen
De landelijke overheid geeft in 2012 en 2013 subsidie op zonnepanelen. Deze subsidie bedraagt 15% van de materiaalkosten, met een maximum van € 650,-. De regeling geldt voor 2012 en 2013 en is gemaximaliseerd op 22 miljoen euro in 2012 en op 30 miljoen in 2013.
Bij AgentschapNL is te zien hoeveel subsidie er nog beschikbaar is.
Zie verder
– de
publicatie van de overheid, of
– de brief subsidieregeling, of
– de subsidie bij AgentschapNL

De duurzame dorpen van de gemeente Raalte pleiten in de volgende brief voor een duurzamer beleid en een actievere rol van het College en de Gemeente:
Geachte raadsleden van de gemeente Raalte,
Donderdag 23 februari 2012 behandelt u het raadsvoorstel “Kadernota Duurzaamheidbeleid Raalte”. Uit de ‘Tussentijdse evaluatie Klimaatprogramma 2009-2013” en de Kadernota blijkt dat de ambities uit het gemeentelijke klimaatbeleid niet gehaald zullen worden. De geringe resultaten die zijn geboekt kunnen niet alleen worden toegeschreven aan te hoge ambities. Onomstotelijk kan worden gesteld dat het College geen hoge prioriteit geeft aan het klimaatbeleid, alsmede aan het aspect duurzaamheid in brede zin. Lees meer

Gemeente Raalte feliciteert SDH met de zonnepanelen subsidie onder de titel:
Zonnige toekomst voor zonneenergie in Raalte
Vanavond mag ik het derde zonnestroom collectief, Stichting Duurzaam Heino, in de gemeente Raalte feliciteren met het behalen van hun subsidie van de provincie Overijssel. Samen met “Zonnekracht Heeten” van de stichting Duurzaam Heeten en “Raalte wil Zon” van Duurzaam Salland, gaat dit een impuls geven aan de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in onze gemeente.
En dit zal alleen nog maar meer worden omdat de magische grens van “kostenneutrale zonneenergie zonder subsdie” steeds maar dichter bij komt.
Bij een financiering met een afschrijvingstermijn van 10 jaar ben je bijna vanaf dag 1 minder kwijt aan rente en aflossing. Met behulp van de duurzaamheids-lening van de gemeente Raalte is deze grens al doorbroken door een uitzonderlijk laag rentepercentage dat rond de 2% schommelt.
Op deze manier zorgen we er met z’n allen voor dat Raalte niet alleen duurzamer denkt maar nu ook duurzamer doet!
Jasper Arends, Vakspecialist duurzaamheid Gemeente Raalte

Hoezo Heino, uitgegeven door N35 Media, publiceert over Duurzaamheid in Heino

Laag Zuthem toont cheque

Laag Zuthem heeft niet de hoofdprijs gewonnen, dat was Olst met hun project Aardehuizen, maar krijgt toch nog € 25.000 van de provincie Overijssel, om te investeren in een klimaatneutraal Trefpunt.
Ook Broekland krijgt € 25.000 voor hun aanpak om het dorp in 2015 energie-neutraal te doen zijn.