Het bestuur van Stichting Duurzaam Heino bestaat momenteel uit vijf leden.

secretaris Duurzaam Heino

Jos Wigger, secretaris

bestuur Duurzaam Heino

Henri Krau, penningmeester

algemeen bestuurslid

Kees Boekel, bestuurslid

algemeen bestuurslid

Erna Post, bestuurslid

Henk Blokland, bestuurslid