ANBI voorwaarden giften

Gewone giften mag u onder de volgende voorwaarden aftrekken:
– De gift is gedaan aan een algemeen nut beogende instelling;
– Indien u met schriftelijke stukken kunt aantonen dat u de gift daadwerkelijk hebt gedaan, bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften of kwitanties mag u de giften aftrekken als ‘gewone gift’;
– De gift is hoger dan een bepaald bedrag, de drempel. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken tot een bepaald maximum;
– Er stond geen tegenprestatie tegenover de gift.
Drempelbedrag
Bij een jaarinkomen € 25.000 is de drempel € 250 en € 2500 het maximum aftrekbare bedrag. Indien men bijv. € 3500 schenkt is (€ 3500 minus € 250 (1% drempel) is € 3250) echter maximum van € 2500 aftrekbaar (tot ten hoogste 10% aftrekbaar). Wanneer men € 2500 schenkt is € 2250 aftrekbaar. Om maximale giftenaftrek te claimen bij gewone giften dient er minimaal 11% van het verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek geschonken te worden.