Voorbeeldberekening zonnepanelen

Een voorbeeld van de kosten en opbrengsten van zonnepanelen

Opbrengst
Uitgangspunt is dat “over een heel jaar gemeten” je meer stroom verbruikt dan je zonnepanelen (in dat jaar) opleveren.
Dit is belangrijk omdat je dan de energiebelasting mag verrekenen.
Die bedraagt € 0,1165 per kWh ex Btw (prijspeil 2013).
Bij een enkeltariefmeter betaal je bijv. €  0,07 per kWh ex btw (prijspeil 2013).
De totaalprijs is daarmee € 0,226, ruim 22,5 cent per kWh incl belasting en btw.
Als je in een jaar meer levert dan je in dat jaar gebruikt krijg je over het “teveel geleverde” niet de energiebelasting. Je moet dan rekenen op ca 7 cent per kWh (ex btw, precies bedrag hang af van het teruglevercontract) i.p.v. 22,5 cent. Maar dit komt in Nederland bijna nooit voor.

Een vuistregel voor de geleverde stroom van een paneel is dat 90% van de Wp als kWh geleverd wordt. Dus een paneel van 195 Wp levert ca 175 kWh per jaar. Maar de hoeveelheid zon verschilt van jaar tot jaar. Daarom is het slim om niet ongeveer evenveel stroom terug te leveren als je verbruikt. Tenzij je bij Greenchoise zit, daar mag je tot 1000 kWh opsparen tot het volgend jaar.
Deze vuistregel gaat uit van het landelijk gemiddelde van 1520 zonuren per jaar. Maar het aantal zonuren verschilt behoorlijk in Nederland, aan de kust is het 7% meer en ver in het binnenland is het 3% minder. Zie Kaart van Nederland

Zon instraling in Nederland

Kosten
Als voorbeeld de kostenberekening voor 10 panelen volgens ISS (in 2012):
Panelen 10 x 195 = 1950 Wp kost € 3274
Montage DC (t/m de omvormer) € 622
Montage AC (omvormer t/m meterkast) € 235
Totaal zonder subsidie € 4131
Af subsidie, bijv. € 0,51 per Wp = € 994
Totaal na aftrek subsidie €3312
Opmerking: Montage AC prijs is afhankelijk van situatie o.a. in de meterkast en kan hoger uitvallen.

Terugverdienen
Op basis van een prijs van 22 cent per kWh geven 10 panelen een opbrengst van 1750 x 0,22 = € 385 / jr. Ofwel 8 jaar terugverdientijd.
Omdat we er zeker vanuit kunnen gaan dat de elektraprijs en energiebelasting omhoog gaan (bijv. met 5% per jaar) zal de terugverdientijd korter zijn. Na 7 jaar zal bijv. de opbrengst € 500 zijn i.p.v. 385 en zo wordt de terugverdientijd ca. 1 jaar korter nl. 7 jaar.

Overige
Wat niet in de berekening is meegenomen, is de financiering (rente) kosten. Voor een duurzaamheidslening van de gemeente Raalte geldt een laag tarief (2,1% in 2012, 10 jaar vast).

Wat buiten de berekening kan worden gelaten is “transportkosten van de netbeheerder”. Die vormen een vast bedrag van € 222, onafhankelijk van het gebruik. Ook buiten beschouwing kan worden gelaten is de € 379 aan teruggave Energiebelasting per jaar. Die is ook onafhankelijk van het gebruik.

Andere configuraties
Voor een klein aantal panelen zijn de kosten relatief hoger, voor een groter aantal lager.
Prijzen ISS (2012):
Aantal panelen:   5 =  975 Wp, prijs € 1687, montage   € 414, subsidie  € 497
Aantal panelen: 16 = 3120 Wp, prijs € 5232, montage   € 942, subsidie € 1591
Aantal panelen: 20 = 3900 Wp, prijs € 6125, montage € 1015, subsidie € 1989

De terugverdientijd ligt bij een klein aantal panelen op ca 7,5 jaar, bij een groot aantal panelen op ca 6,5 jaar. Hierbij is uitgegaan van een met ca 5% per jaar oplopende elektriciteitsprijs, en is gerekend zonder financieringskosten.

Door de montage zelf uit te voeren, bespaar je een aanzienlijk bedrag. De “doe het zelfer’s”  kunnen, doordat ze de montagekosten uitsparen, met een half jaar kortere terugverdientijd rekenen.
 
Leveranciers informatie
Greenchoise
Nuon
Essent
Enexis (netbeheerder voor Heino e.o.)
 

Hoe wordt het gelijktijdig opwekken en gebruiken van stroom afgerekend
Dit gaat bijvoorbeeld over “moet ik de wasmachine aanzetten als de zon schijnt, of maakt het niet uit als ik het ’s avonds doe”.
Neem ter vereenvoudiging aan dat er één stroomtarief is, dus geen apart dag en nacht tarief. Je hebt dan een meter met 2 tellers, “gebruik” en “geproduceerd”.

Stroomproducenten, als Essent en Nuon, moeten van de overheid accepteren dat je stroom zonder extra kosten teruglevert tot een max. van 5000 kWh/jr. Mits je, over het hele jaar berekend, meer stroom verbruikt dan je teruglevert.

Een rekenvoorbeeld:
Je gebruikt 6000 kWh/jr en je zonnepanelen (4500 Wp) leveren 4000 kWh/jr.
Situatie 1: De zon schijnt en je gebruikt geen stroom (je werkt buitenshuis). De stroom (stel 10 uur van gemiddeld 3000W = 30 kWh gaat via de teller naar het net. Geproduceerd is 30kWh.
Als je dan ’s avonds de was doet 10 kWh (was, wasdroger), is samen met de televisie, lampen (1 kWh) in totaal het gebruik op je teller 11 kWh.
Situatie 2: De zon schijnt en je gebruikt wel stroom (je bent thuis), bijv. 10 kWh (was, wasdroger). Dan gaat het surplus naar het net. Geproduceerd is 20 kWh. ’s Avonds de TV en lampen zorgen voor een gebruik van 1 kWh
In beide situaties krijg je hetzelfde, namelijk 30 – 11= 19 kWh of 20 – 1= 19 kWh. Mits, zoals eerder vermeld, je jaargebruik (t.g.v. bewolkt, winter) meer is dan je opbrengst. Conclusie: Het maakt niet uit.

Het maakt wel uit als je een heel grote stroomverbruiker bent, met veel meer dan de 5000 kWh/jr die je mag terugleveren. Dan kun je het best zoveel mogelijk “vereffenen”, d.w.z. je stroom gebruiken tijdens de productie, want dan blijft het telwerk voor “geproduceerd” onder de 5000 kWh/jr.

Nog twee opmerkingen:
1. Er zijn leveranciers, die een ruimer beleid hanteren dan 5000 kWh/jr. Voor een compleet overzicht zie Stichting zonne-energie.
Daar staat ook een link waarmee je (met wat speurwerk) alle typenummers van draaistroommeters kan vinden die een terugloopblokkering hebben: Kema codes.
Bijv op pagina 12 de AEG (TC)114UR, waar de R staat voor terugloopblokkering.

2. Nu nog het effect van dag en nachtstroom, dan heb je 4 tellers.
Als je de wasmachine ’s nachts aanzet dan betaal je laagtarief. Als je stroom produceert (overdag) dan krijg je hoogtarief. De wasmachine moet je dus niet overdag laten draaien, als je goedkoper uit wilt zijn. Dat is ook voor het milieu beter want dan kan de leverancier met kleinere centrales volstaan. Ook wassen in het weekend (terwijl de zon schijnt) is goedkoper. Overigens is in de loop der jaren het dag en nacht tarief steeds minder gaan verschillen, en nauwelijks meer de moeite waard. Zelfs een elektrische boiler kun je continu laten werken, want dan kun je de temperatuur lager zetten (bv. 60 i.p.v. 80 °C) wat het verlies beperkt en opweegt tegen het lagere stroomtarief.