Subsidie uitbetaling voorwaarden

Reglement HerWinZon inzake uitbetaling Subsidie Zonnepanelen
Dit reglement beschrijft de regels waaraan de deelnemers van HerWinZon zich moeten houden. Dit reglement is zo geformuleerd dat straks op een goede en transparante wijze de eindverantwoording naar de Provincie is op te stellen.

Maximale subsidie per deelnemer:
1) De subsidiebijdrage aan de deelnemers wordt berekend op basis van de beschikbare subsidie van €0, treatment 51 per Wp. (Wattpiek).
2) De subsidie per deelnemer wordt berekend op basis van het werkelijk geïnstalleerde vermogen.
3) Er wordt geen subsidie uitgekeerd als er elders subsidie is aangevraagd.

Uitkering van de subsidie
4) Het uitkeren van de subsidie zal in twee stappen plaatsvinden: één van 90% en één van 10% van het subsidiebedrag. De reden hiervoor is dat HerWinZon 90% van de subsidie als voorschot heeft ontvangen; de laatste 10% wordt ontvangen na verantwoording bij de Provincie van de gemaakte kosten.
5) Zo spoedig mogelijk na aanlevering van het ingevulde formulier ‘Toekenning subsidie’ en de bijlagen en na controle/foto van de installatie wordt het voorschot op de subsidie uitgekeerd.
6) Het restant bedrag van de subsidie wordt uitgekeerd nadat HerWinZon de eindafrekening van de van de Provincie heeft ontvangen. Naar verwachting is dat aan het eind van voorjaar 2013.

Planning
7) Na voltooien van de installatie dient u contact op te nemen met Herwinzon voor de controle/foto van de installatie.
Voor Heino is dat bij Henk Schreij (henk[at]duurzaamheino.nl), no rx voor Herxen/Windesheim/Olst-Wijhe is dat bij Hans Hesseling (info[at]herwinzon.nl)).
8 ) U bent verplicht de verantwoording in te dienen vóór 15-10-2012.

Formulier ‘Toekenning subsidie’
Dit formulier wordt bij controle gezamenlijk ingevuld.
Aan het formulier moeten de volgende bijlagen worden toegevoegd:
– een kopie getekende offerte van de aanschaf van de zonnepanelen
– een kopie factuur van de gekochte zonnepanelen
– een kopie van een betalingsbewijs (bijv. kopie bankafschrift)*
Tevens wordt er een foto gemaakt van de geplaatste panelen.

*= wanneer er bij ISS een 30% aanbetaling is gedaan,
     mag deze aanbetaling als betalingsbewijs gelden