Geslaagde viering zonnepanelen

Toen gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel op Summercamp Heino aankwam, stonden maar een paar mensen hem op te wachten. Hij kwam het slagen van de zonnepanelenacties in Salland vieren, maar de opkomst viel hem wel wat tegen.

Tot op eens de fanfare “Ons Genoegen” tevoorschijn kwam en vrolijk begon te spelen. Toen kwam uit de verte een lange stoet vrolijk gekleurde mensen aanlopen, die op zelf meegebrachte strandstoelen en stoeltjes er eens goed voor gingen zitten. Zodat Theo Rietkerk zijn toespraak, waarin hij het grote succes van de zonnepanelen-acties roemde, toch voor ruim honderd mensen kon uitspreken.

Twee meisjes uit het publiek hielpen hem een prestatie-bord te onthullen. Hennie Bruggeman van Summercamp vertelde dat voortaan het vakantiekamp voor 70 tot 80 procent in zijn eigen stroomvoorziening voorziet, met in totaal 44.000 Wp uit 184 panelen. Wat ook een educatieve waarde heeft voor de 15.000 kinderen die hier jaarlijks komen.

Daarna een slotwoord van Johan Seekles, namens de duurzame stichtingen, waarin hij een pleidooi hield voor de duurzame dorpen. Hij vertelde dat een jaar geleden er één huis in Heino was met zonnepanelen, en dat we eind dit jaar op 65 zitten. En dat gaat nog alleen maar harder, nu de prijzen zo gedaald zijn dat het na 7 jaar al meer geld oplevert dan het heeft gekost.

Toen werd er geproost met Herwinzon-Champagne, was er koffie, thee en frisdrank, en een infomarkt over zonnepanelen met 6 leveranciers. En werd het, dankzij de vrolijke muziek nog heel gezellig. Tot na anderhalf uur het begon te regenen en iedereen wegging met meeneming van een bloem op zonne-energie als cadeautje.

Foto’s:
Rietkerk en Seekles staan eenzaam te praten
Rietkerk en Seekles staan eenzaam te praten

Rietkerk en Seekles gaan erbij zitten
Rietkerk en Seekles gaan er maar bij zitten

De deelnemers in rood, oranje en geel komen toegestroomd
De deelnemers in rood, oranje en geel komen toegestroomd

De jeugd helpt Rietkerk bij de onthulling
De jeugd helpt Rietkerk bij de onthulling

Rietkerk bedankt voor de hulp bij de onthulling
Rietkerk bedankt voor de hulp bij de onthulling

Het werd nog heel gezellig
Het werd nog heel gezellig, met vrolijk muziek en iets te drinken

Bekijk filmpje van de feestelijke viering: YouTube filmpje zonnepanelen