Fotorapportage zonnepanelen

De eerste stap bij het installeren van zonnepanelen is het verzamelen van gegevens om een offerte te kunnen maken.

Hieronder is uitgelegd hoe dat bij de firma ISS gaat, bij een z.g. dakopname.

Dakopname

De dakopname vindt plaats in de maanden februari en maart.
Vooraf krijg je een email of telefoontje om een datum en tijd af te spreken.
 

In 9 foto’s is te zien welke stappen er bij een dakopname zoal voorkomen:

eigenaar overleg

Er vindt eerst overleg plaats met de eigenaar over de plaats waar de zonnepanelen moeten komen.

dak analyse

Gekeken wordt naar hoe het met de schaduw gaat, wat het beste uitkomt t.o.v. de dakramen, dakkapellen, schoorsteen, ventilatiebuizen, etc.

 

dak ligging bepalen

Van belang is ook de ligging van het dak, daarvoor wordt een kompas en een rendementkaart gebruikt.

 

meten dakpanhoogte

En er moet gemeten worden hoe hoog de pannen zijn, voor de maat van het bevestigings materiaal.
Hierbij is meestal een ladder(tje) nodig, het helpt als die alvast klaarstaat.

 
montage materiaal

Er zijn verschillende soorten bevestigingshaken, zodat bij elk type dakpan de juiste maat is te kiezen. 
 
overleg

Dan wordt er overlegd, en zonodig gerekend aan de verschillende mogelijkheden.

 

plaats omvormer

Belangrijk is ook dat er een plek voor de omvormer wordt gevonden. Deze moet goed kunnen ventileren en bereikbaar zijn voor een leiding vanuit de meterkast (=AC) en een leiding vanuit de zonnepanelen (= DC).

 

groepenkast met nog plek beschikbaar

De AC (wisselstroom) leidingen gaan naar de meterkast. Dat zijn de bekende blauwe, bruine en groengele kabels (of tezamen in een z.g. YMVK, grijze combikabel).  En daarnaast nog een 6 mm2 aardleiding. De genoemde 3 kabels moeten een eigen groep krijgen in de groepenkast. Soms is er nog ruimte beschikbaar in de groepenkast (zie omcirkelde afdekplaatje), maar niet altijd.

 

groepenkast uitbreiding

Maar soms ook moet er een groepen uitbreidingskast bijgeplaatst worden (zie omcirkelde ruimte naast de bestaande groepenkast).

 

groepenkast met slimme meter

Ook wordt er gekeken naar de meter, of die geschikt is voor teruglevering. Zo niet, dan moet je kontakt opnemen met Enexis om (gratis) een nieuwe meter te laten plaatsen (duurt ca. 10 dagen).
Hier kun je de teruglever-meter aanvragen (voor Heino e.o. is dat bij Enexis).
Je krijgt dan een z.g. slimme meter, zoals hierboven.

 

Offerte

Nadat alles is doorgesproken volgt er na ongeveer een week een offerte.
Deze is desgewenst uitgesplitst op onderdelen, voor als je geheel of deels de montage zelf wilt doen.
Bijv. is er dan een prijsopgave voor “zonnepanelen incl. montagemateriaal en omvormer”, “montage zonnepanelen en omvormer”, “leidingen van omvormer naar de meterkast”, “werkzaamheden en materiaal in de groepenkast”.
 
De offerte bestaat uit:
– huis-gegevens (Zuidligging, plat dak of schuindak met dakhelling bv 47°),
– aantal panelen en vermogen (Wattpiek), ligging panelen (landscape/portrait),
– omvormer (merk en type), en montagesysteem (merk en clicksysteem),
– verwachte jaaropbrengst in kWh, en het belangrijkste, namelijk de prijs.
De totaalprijs wordt gegeven (exclusief subsidie, die komt later, vanuit SDH),
en de prijsopbouw (apart panelen, montage, AC, en ev. gevraagde uitsplitsing).
Ook wordt documentatie meegestuurd van panelen, omvormer en bevestiging.

Je kunt contact opnemen voor verduidelijking, om wijzigingen aan te brengen, of de offerte accepteren. Als je de offerte accepteert, dan moet je deze binnen 30 dagen terugsturen.

De datum van plaatsing is in principe na 31 maart (kan van worden afgeweken). Betaling moet voor 30% plaatsvinden uiterlijk 2 weken voor aflevering, en voor 70% binnen 1 week na aflevering.