ecotuinen

Plantje in hand

Project Ecotuinen in Kiezebos III
De stichting Duurzaam Heino (SDH) heeft van de provincie Overijssel subsidie gekregen om in 2012 de nieuwbouwwijk Kiezebos III de natuur te stimuleren.
De bedoeling was de volgende activiteiten uit te voeren:
– een cursus ecologisch tuinieren voor bewoners
– aanschaf van beplanting, nestkasten en insectenhotels
– aanschaf van regentonnen en compostvaten
– een waterspeelplaats en een natuurspeelplaats opzetten

Er is twee keer een informatie-bijeenkomst geweest over het project Ecotuinen.
Bewoners en toekomstige bewoners van deze wijk waren hiervoor uitgenodigd.
Zo’n 25 mensen waren aanwezig, bewoners, maar ook andere belangstellenden.

Toen het er op aan kwam, waren de mensen zo druk (met verhuizen, huis inrichten, etc.) dat onvoldoende mensen zich opgaven voor de cursus, aanschaf beplanting, etc. Daarom zijn de beschikbare gelden gebruikt voor een soortgelijk plan, namelijk de dorpsboomgaard. Als startkapitaal waarna Plaatselijk belang, provincie Overijssel en Landschap Overijssel ook (financieël) mee werkten.
Voor meer informatie zie: dorpsboomgaardheino.nl.